អតីត​សកម្មជន​ការពារ​បរិស្ថាន អង្គការ​មាតា​ធម្មជាតិ ២​រូប គឺ​លោក ហ៊ុន វណ្ណៈ និង​លោក ឌឹ​ម គុណ​ឌី ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​ពន្ធនាគារ​នៅថ្ងៃនេះ – CEN