ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​សម្លាប់​នៅ​ភូមិ​ក្បាល​កន្លង់​ឃុំ​ពាម​ឆ្កោក ស្រុក​ជល​គិរី​ – CEN