អស្ចារ្យ នារី​នៅ​លីវ​ម្នាក់ ហ៊ាន​ទិញ​កាដូរ “​ឧបករណ៍​បម្រើ​ល្បែង​កាមគុណ​” អស់ ១០០០​ផោន​អង់គ្លេស នា​ថ្ងៃ Valentine ដើម្បី​ជូន​…​ខ្លួនឯង​! – CEN