ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​បុរស​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល​រុញ​ទម្លាក់​ពី​ជា​ន់ទី​៣ សំណាង​ពុំ​ស្លាប់ តែ​របួស​បាក់ជើង​ទាំងពីរ​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ ដោយសារ​បដិសេធ​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​… – CEN