មន្ត្រីកាំកុងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុ បន្តសម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញបន្លែ ត្រីសាច់ រកសារធាតុគីមី ហាមឃាត់ – CEN