អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោកស្រីយីងឡាក់ និងលោកថាក់ស៊ីន បានមកដល់ក្រុងហុងកុង ខណៈពេលកំពុងត្រូវគេតាមរកចាប់ខ្លួន – CEN