ភ្លើងឆេះរថយន្ដ CAMERY ឆ្លាម នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ សមត្ថកិច្ចសង្ស័យតអំពូលឡាស៊ែរខុសបច្ចេកទេស – CEN