រកឃើញបំណែកសាកសពជាង ១.០០០ របស់ជនរងគ្រោះ ក្នុងករណីយន្តហោះធ្លាក់នៅរុស្ស៊ី (Video inside) – CEN