អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បំផុស​ឲ្យ​មន្ត្រីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេស​យុវជន​ចូលរួម​ដាំ​ដើមឈើ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ – CEN