“ធុញទ្រាន់” នឹងយានយន្ត បុរសម្នាក់ បានរត់ក្នុងចំងាយផ្លូវ ២១១គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីទៅស្រុកកំណើតចូលឆ្នាំ – CEN