គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុ​វត្តិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ថា ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៧ អត្រា​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​គ្រោះថ្នាក់​បាន​ថយចុះ​ – CEN