ធ្លាយលិខិតលោក ឆែ សុធា ប្រធានសាខាគយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សុំពន្យារកំណើត – CEN