លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ៖ ទូកុងតឺន័រមិនលើសទេ – CEN