​ក្លាហាន​មែន​! ស្រី​ស្អាត​ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​យុវជន​ម្នាក់​ប៉ុនប៉ង​លោត​សម្លាប់ខ្លួន​ពីលើ​ស្ពាន តាមរយៈ​ការ​ឱប​បឺត​មាត់ ធ្វើ​ឲ្យ​រំជួល​បេះដូង​មនុស្ស​ជាច្រើន! – CEN