សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនចេញសារលិខិតអបអរ ចំពោះទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត និងពិធីប្រកាសជ័យលាភីទីក្រុងស្អាត ២០១៨-២០២១ – CEN