ឧត្ថម្ភាគចក្រដែលទើបទិញពីរុស្ស៊ី បានធ្លាក់ទៀតហើយនៅឥណ្ឌា មនុស្ស២នាក់ស្លាប់ (Video inside) – CEN