ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននៅភ្នំពេញ ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ២​ខ្នង​ស្មើ​នឹង​ ៣៤​បន្ទប់​ ក្នុងភូមិ​គៀន​ឃ្លាំង – CEN