នារី​ម្នាក់ ដែល​ធ្វើការ​តាម​ផ្ទះ​ស្រុក​គេ សម្រេច​ច​បង្កប់​កាមេរ៉ា​ថត​សកម្មភាព​ថៅកែ តែង​យាយី​ផ្លូវភេទ​នាង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN