​ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​បុរស​ម្នាក់​ចាប់បង្ខំ និង​វាយ​ដុំ​យ៉ាង​សាហាវ ដើម្បី​ប៉ុនប៉ង​រំលោភ​ក្នុង​ជណ្តើរយន្ត សំណាង​ពុំបាន​សម្រេច ដោយសារ​…​កែង​ចោត​! (មានវីដេអូ) – CEN