ជនសង្ស័យវាយកម្ទេចក្បាលអ្នកតា នៅលើភ្នំដោះក្រមុំសមត្ថកិច្ចបាប់ខ្លួនបានហើយ – CEN