ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខេត្តព្រះសីហនុ ជាប់សែស្រឡាយចិន ក៏រៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដូចនៅប្រទេសចិនដែរ – CEN