សំណង់វិមានឈ្នះឈ្នះ សង់នៅសង្កាត់បាក់ខែង ខណ្ឌជ្រោយចង្វា បង្ហាញរូបរាងហើយ – CEN