ឃាតកម្ម​នៅ​អា​មេ​រិច​កាលពី ៣៤​ឆ្នាំមុន ឥឡូវ​ប៉ូលីស​ទើប​បំបែក​រឿងក្តី​បាន​ – CEN