គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូ បណ្តាលអោយរបួសធ្ងន់២នាក់ របួសស្រាល២នាក់ – CEN