បង្រ្កាបបានមេខ្លោង២នាក់ ក្នុងករណីគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត – CEN