នគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រួយបារម្ភ ហើយបង្កើនការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យជនជាតិចិន មកស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត – CEN