អូស្ត្រាលី​៖ អ្នកនេសាទ ៦​នាក់​បាត់​ខ្លួន ពេល​ទូក​ពួកគេ​ក្រឡាប់​ – CEN