បុណ្យចូលឆ្នាំចិន៣ថ្ងៃ ភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុកើនខ្ពស់គួរអោយកត់សម្គាល់ (Video inside) – CEN