កូរ៉េខាងជើង បន្ទុះគ្រាប់បែកលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយ ដើម្បីបំផ្លាញកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ 1988 – CEN