បុរសម្នាក់ឈ្លោះជាមួយប្រពន្ធ ទៅផឹកស្រាស្រវឹងជោក ហើយផឹកថ្នាំបំពុលបណ្ដាលអោយស្លាប់ – CEN