បាញ់ប្រហារនៅរុស្សី ស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៤នាក់ ចំណែក ខ្មាន់កាំភ្លើងត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ – CEN