កូរ៉េខាងជើង​បែរជា​ស្វាគមន៍​មហាសន្និបាត​បក្ស​លើក​ទី​១៩ របស់​ចិន ខណៈពេល​ចិន​កំពុង​រឹតបន្តឹង​ទណ្ឌកម្ម​មកលើ​ខ្លួន​ – CEN