រដ្ឋបាលរាជធានីស្ដារប្រឡាយអមសងខាងផ្លូវរថភ្លើង តំបន់ផ្លូវជាតិលេខ៤ នៅមុខសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម រំដោះការលិចលង់សង្កាត់៤ – CEN