ចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់បើករថយន្តបុកសមត្ថកិច្ច ពីបទ ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម – CEN