យុវជនពីរនាក់ ដែលបាត់ខ្លួន ដោយការលិចទូកជិះឆ្លងទន្លេ ទៅលេងឆេ្នរខ្សាច់ ក្នុងខេត្តក្រចេះ ត្រូវបានរកឃើញ – CEN