ចិនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពេលមានចោរលួចកាច់ម្រាមដៃ រូបចម្លាក់អាយុកាល ២០០០ឆ្នាំ ដែលខ្ចីដាក់នៅសារៈមន្ទីរអាមេរិច – CEN