កម្លាំងនគរបាលស្រុកព្រៃនប់ ចុះចាប់ម៉ូតូកែឆ្នៃខុសបច្ចេកទេស ២១គ្រឿង និងអប់រំម្ចាស់ – CEN