ឥឡូវនេះចូល​ជួបអ្នកទោស​​ត្រូវ​តែ​មាន​ប្រាក់​មនោសញ្ចេតនា​ តែអ្នកនាំពាក្យ​ពន្ធនាគារ​ថា ជារឿងកាលពីមុន – CEN