លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ភឹង ចិន្តារ៉េត ៖ ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាប បទល្មើសលួច ឆក់ មានប្រសិទ្ធភាព ទាល់តែមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋ – CEN