៤៨​ម៉ោង ជន​ស៊ីវិល​ជិត ៣០០​នាក់​ស្លាប់ ដោយ​ការវាយប្រហារ​តាម​ដែនអាកាស​របស់​របប​ស៊ី​រី​ – CEN