នាយកទីចាត់ការផែនការវិនិយោគខេត្តតាកែវ ព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃជួសជុលផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងខេត្ត – CEN