ចូល​ក្លិប​រាត្រី ស្ត្រី​អាមេរិក​រូបនេះ​ពុំ​នឹកស្មានថា បាន​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​នៃ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក – CEN