ដល់ក! បុរសម្នាក់​ខំប្រឹង​គ្រប​បាំង​មិត្តស្រី ដែល​របូត​ខោ​លេច​កេរ្តិ៍​កណ្តាល​វាល ខណៈ​ប្រឈម «ព្យុះ​ស៊ូណាមិ» នៅ​លើ La Tagada (មានវីដេអូ) – CEN