សម្ដេច ហ៊ុន សែន ព្រមាន​វេជ្ជបណ្ឌិត​មន្ទី​រពេទ្យ​គន្ធរ​បុប្ផា​ម្នាក់ ដែល​បង្កើត​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ ថាលោកស្រី ហ៊ុន ម៉ា​ណា នឹង​ទៅគ្រប់​គ្រង​មន្ទី​រពេទ្យ​គន្ធរ​បុប្ផា នាពេលខាងមុខ – CEN