តុលាការសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួន ក្រុមចាប់ជំរិត ចំនួន២៩នាក់ ដោយចោទប្រកាន់២បទល្មើស – CEN