បុរស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​រថយន្តបុក​ពេល​កំពុង​ជិះ​ម៉ូតូ – CEN