តិចច្រឡំថា អារដៃខូចចិត្តចុះ! តែ​ពេល​ដឹង​ការ​ពិត គួរ​ឲ្យ​អាណិត​នាង​ខ្លាំង​ណាស់ មិន​គួរ​​​ណា​ជួប​រឿង​បែប​នេះ ខណៈ​ពេល…! – CEN