វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Yangon ប្រទេសភូមា បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួស ១៣នាក់ – CEN