កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ ចុះត្រួតពិនិត្យជនបរទេសបើកបររថយន្តពាក់ស្លាកលេខ ខ.ម និង ន.ប – CEN