បើ​បាន​ដូរ​ផ្ទះ ដូច​ខ្យង​ដូរ​សម្បក មិនដឹង​ល្អ​យ៉ាងណាទេ​?! ​ស្រលាញ់​មួយ​ណាយ​កមួយ​នោះ តម្រង់​ជួរ​គ្នា​ចូល​ផ្ទះ​តាម​លេខ​រៀង​ (មានវីដេអូឃ្លីប) – CEN